موقعیت پسادکترا در بیولوژی سرطان یک موقعیت پذیرش دانشجوی پسادکترا در رشته بیولوژی سرطان و با تمرکز بر روی سیگنالینگ P53 در بیولوژی سرطان در کشور انگلستان موجود است. افراد دارای مدرک دکترا در رشته های مرتبط مانند بیولوژی ملوکولی، بیوشیمی و انکولوژی با تجربه برای کار در حیطه های زیر : protein and RNA […]

ادامه مطلب ←

موقعیت پسادکترا در رشته بیولوژی سلولی عصبی (Neuronal Cell Biology Postdoctoral Position) یک موقعیت پذیرش دانشجوی پسادکترا در رشته بیولوژی سلولی عصبی (Neuronal Cell Biology ) و با هدف تحقیقاتی بررسی انتقال RNA و کنترل RNA در نورون ها و اثرات اینها در کنترل عملکرد و شکل پذیری نورونی در کشور آمریکا موجود است. افراد […]

ادامه مطلب ←

Applications for the ERS Long-Term Research Fellowships 2016 Deadline: 31 January, 2016 ERS Long-Term Fellowship programmes offer a unique opportunity for investigators and clinicians in the early stages of their careers to get support for their research activities. Fellowships are intended to fund clinical research, translational research and basic science, giving participants a chance to […]

ادامه مطلب ←