تصویب تغییر نام به انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران به اطلاع می رساند که پیرو تصمیم هیئت مدیره انجمن و تصویب نهایی در مجمع عمومی فوق العاده انجمن مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ پیشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی ارسال و در یکصد وشصت وششمین جلسه این کمیسیون با پیشنهاد اصلاح […]

ادامه مطلب ←

موقعیت پسادکترا در بیولوژی سرطان یک موقعیت پذیرش دانشجوی پسادکترا در رشته بیولوژی سرطان و با تمرکز بر روی سیگنالینگ P53 در بیولوژی سرطان در کشور انگلستان موجود است. افراد دارای مدرک دکترا در رشته های مرتبط مانند بیولوژی ملوکولی، بیوشیمی و انکولوژی با تجربه برای کار در حیطه های زیر : protein and RNA […]

ادامه مطلب ←

موقعیت پسادکترا در رشته بیولوژی سلولی عصبی (Neuronal Cell Biology Postdoctoral Position) یک موقعیت پذیرش دانشجوی پسادکترا در رشته بیولوژی سلولی عصبی (Neuronal Cell Biology ) و با هدف تحقیقاتی بررسی انتقال RNA و کنترل RNA در نورون ها و اثرات اینها در کنترل عملکرد و شکل پذیری نورونی در کشور آمریکا موجود است. افراد […]

ادامه مطلب ←
ادامه مطلب ←

به اطلاع و همکاران محترم می رساند با توجه به استقبال علاقه مندان کارگاه طراحی پرایمر و پروب برای ریزRNAهای دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف که توسط انجمن مرگ سلولی ایران و با همکاری شبکه پزشکی ملکولی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می گردد در تاریخ اول و دوم […]

ادامه مطلب ←

به اطلاع و همکاران محترم می رساند با توجه به استقبال علاقه مندان کارگاه طراحی پرایمر و پروب برای ریزRNAهای دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف که توسط انجمن مرگ سلولی ایران و با همکاری شبکه پزشکی ملکولی در تاریخ ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برگزار می گردد در تاریخ اول و دوم […]

ادامه مطلب ←

Applications now open for IBRO/APRC 5th Tehran School of Neuroscience   Organizer: Dr. Mahyar Janahmadi (Neuroscience Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences) Aims and Scope of the School: The purpose of this school is to provide an opportunity for senior Ph.D. students and post-doctoral fellows in the Asia-Pacific region to acquire knowledge of both theoretical […]

ادامه مطلب ←