موقعیت پسادکترا در رشته بیولوژی سلولی عصبی (Neuronal Cell Biology Postdoctoral Position)
یک موقعیت پذیرش دانشجوی پسادکترا در رشته بیولوژی سلولی عصبی (Neuronal Cell Biology ) و با هدف تحقیقاتی بررسی انتقال RNA و کنترل RNA در نورون ها و اثرات اینها در کنترل عملکرد و شکل پذیری نورونی در کشور آمریکا موجود است. افراد دارای تجربه در حیطه های سلولی، ملکولی و رفتاری می توانند برای دریافت این موقعیت اقدام نمایند.
علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت معرفی نامه جهت انجمن مرگ سلولی ایران و ثبت نام با دفتر انجمن مرگ سلولی ایران تماس حاصل نمایند. اطلاعات تماس انجمن در قسمت تماس با ما در دسترس است.

انجمن مرگ سلولی