احتراما به استحضار می رساند انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران با اهداف ارتقا آگاهیهای محققین مختلف علوم حیاتی راجع به این موضوع و ایجاد ارتباط بین این محققین بویژه محققین داخل و خارج از کشور اقدام به تاسیس این انجمن و پذیرش عضو نموده است. بر اساس توافقنامه امضا شده با Society International Cell Death، اعضای انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران به عنوان عضو آن انجمن بین المللی شناخته شده و از کلیه مزایای این دو انجمن نظیر تخفیف ثبت نام برای کنگره های سالانه انجمن بین المللی مرگ سلولی که در اقصا نقاط جهان برگزار میشود، تخفیف ۸۰ درصدی اشتراک مجله بین المللی Apoptosis، دریافت رایگان کتابهای الکترونیکی، تخفیف ثبت نام در سمپوزیومهای بین المللی مرگ سلولی ایران، اولویت شرکت در کارگاهگهای علمی – عملی بین المللی مرگ سلولی و غیره برخوردار خواهند شد.
نرخ عضویت در انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران برای هیات علمی ۳۰۰۰۰۰ ریال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا ۱۰۰۰۰۰ ریال در سال تعیین شده است. فرم عضویت را تکمیل نموده و مبلغ عضویت را به حساب شماره ۹۵۰۳۰۴۶ بانک رفاه ، شعبه دانشگاه شهید بهشتی تهران واریز نمایند. افراد متقاضی بایستی فرم عضویت را به همراه فیش بانکی، یک قطعه عکس و کپی کارت دانشجویی یا کارت هیات علمی یا هر کارت علمی معتبر دیگر به آدرس تهران- اوین- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ساختمان شماره دو بهداشت، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، طبقه چهارم – ارسال نمایند تا کارت عضویت برایشان صادر گردد.
محققین محترم برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن ۹-۲۲۴۲۹۷۶۸-۰۲۱ داخلی ۱۰۹ ، دفتر انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران تماس حاصل نمایند.

کسانی که به عضویت انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران در آیند میتوانند از تخفیف ویژه اعضاء برای شرکت و ثبت نام در کنگره های برگزار شده توسط این انجمن و نیز انجمن بین المللی مرگ سلولی بهره مند گردند. ضمنا نرخ عضویت در انجمن مرگ سلولی ایران برای هیات علمی ۵۰۰۰۰۰ ریال و برای افراد غیر هیات علمی ۳۰۰۰۰۰ ریال در سال تعیین شده است.