سومین سمپوزیوم بین المللی تکنولوژی مولکولی در زمینه بهره گیری از مسیرهای سیگنالی سلولی جهت طراحی دارو و پیش بینی مکانیزم های درمانی در بیماری های مختلف مثل سرطان و ….. توسط دانشمندان جهانی بدون مرز، انجمن بین المللی مرگ سلولی (نیویورک) و شاخه ایرانی آن، انجمن مرگ سلولی ایران در تاریخ ۱۷- ۱۵ اردیبهشت ماه ۸۸، در تالار امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برگزار گردید.

در این سمپوزیوم سعی شد با دعوت از دانشمندان بین المللی صاحب نظر در این زمینه، آخرین اطلاعات روز جهانی در این زمینه را در اختیار متخصصین و دانشجویان ایرانی قرار داده شده  و در عین حال یک فضای تبادل علمی نیز ایجاد شود.