تصویب تغییر نام به انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران

به اطلاع می رساند که پیرو تصمیم هیئت مدیره انجمن و تصویب نهایی در مجمع عمومی فوق العاده انجمن مورخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ پیشنهاد اصلاح اساسنامه انجمن به کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی ارسال و در یکصد وشصت وششمین جلسه این کمیسیون با پیشنهاد اصلاح اساسنامه و تغییر نام انجمن به “انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران” و نام انگلیسی “Cell Injury and Regeneration” (CIRA) موافقت گردید.

 

دبیرخانه انجمن انجمن آسیب و ترمیم سلولی ایران (انجمن مرگ سلولی سابق)