اولین مدرسه تابستانی فناوری های نوین

اولین مدرسه تابستانی فناوری های نوین

باستحضار می رساند با عنایت خداوند متعال شرکت زیست تدبیرگران آسیا با هدف آموزش و آشنایی اساتید، دانشجویان و محققین رشته های مختلف علوم زیستی، کشاورزی، مهندسی و پزشکی اولین…
هشتمین و نهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان “از ژن تا پروتئین”

هشتمین و نهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان “از ژن تا پروتئین”

هشتمین و نهمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی با عنوان "از ژن تا پروتئین" مرداد و شهریور ۱۳۹۴ در قالب مدرسه تابستانی در مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت پژوهشگاه…